THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH
01. Thời hạn diễn ra chương trình

Thời hạn diễn ra chương trình: 14.11.2023 - 30.11.2023
Thời hạn Hội viên chia sẻ thẻ 21 ngày tập luyện miễn phí đến bạn bè: 14.11.2023 - 30.11.2023
Thời hạn Người được giới thiệu kích hoạt mã 21 ngày tập luyện miễn phí: 14.11.2023 - 30.11.2023
Thời hạn Người được giới thiệu hoàn tất thanh toán & ký hợp đồng hội viên: 14.11.2023 - 30.11.2023
Thời hạn Nhân viên tư vấn/Người được giới thiệu/Người giới thiệu liên hệ Lễ tân để ghi nhận trên hệ thống: 14.11.2023 - 15.12.2023
Thời hạn Người được giới thiệu cung cấp mã OTP cho Lễ tân: 14.11.2023 - 15.12.2023
Thời hạn quà tặng cộng tháng cho Người giới thiệu được cập nhật trên hệ thống: 14.11.2023 - 31.12.2023
02. Đối tượng tham gia chương trình

2.1 Người giới thiệu - Áp dụng cho tất cả Hội viên hiện tại của CLB (không bao gồm Hội viên sử dụng thẻ phụ, thẻ tập trải nghiệm Guest pass hoặc Hội viên đi kèm)
- Người giới thiệu mời bạn bè/người thân tham gia Hợp đồng Hội viên thường niên (KHÔNG ÁP DỤNG HĐ DUES) và hoàn tất thanh toán & ký hợp đồng hội viên trong thời gian diễn ra chương trình

2.2 Người được giới thiệu
- Khách hàng mới
- Hội viên cũ đã hết hạn hợp đồng Hội viên ít nhất 03 tháng
- Người được giới thiệu phải tham gia Hợp đồng Hội viên thường niên (KHÔNG ÁP DỤNG HĐ DUES) hoàn tất thanh toán & ký hợp đồng hội viên trong thời gian diễn ra chương trình
Lưu ý
Không giới hạn số lần giới thiệu
Để nhận Phiếu mua hàng NIKE 500,000 VND, người giới thiệu và người được giới thiệu cần đăng nhập tài khoản LivWell. Bấm chọn “Ưu đãi đang hoạt động” tại mục “ Cửa hàng".
Mã ưu đãi có sẵn trong ngày 01.12.2023
03. Cơ cấu giải thưởng

3.1 Quà cộng tháng
Giới thiệu Hội viên thường Hội viên Centuryon / Iconic
Người bạn thứ 01 01 tháng (term)/ 01 kỳ (dues) cộng vào hợp đồng cùng hạng thẻ 01 tháng cộng vào hợp đồng cùng hạng thẻ
Người bạn thứ 02 01 tháng (term)/ 01 kỳ (dues) cộng vào hợp đồng cùng hạng thẻ N/A
Người bạn thứ 03 01 tháng (term)/ 01 kỳ (dues) cộng vào hợp đồng cùng hạng thẻ N/A
Người bạn thứ 04 N/A N/A
3.2 Thẻ quà tặng NIKE 500,000 VND
- Người giới thiệu: giới thiệu bạn đến CLB kích hoạt 21 ngày tập luyện miễn phí
- Người được giới thiêu: đem tin nhắn lên CLB kích hoạt 21 ngày tập luyện miễn phí
3.3 Thẻ quà tặng 1 triệu (mua mới hợp đồng Hội viên toàn quốc với giá trị thực thu từ 12.000.000 VND)
- Người được giới thiệu: đến CLB bất kỳ để kích hoat mã 21 ngày tập luyện miễn phí